Výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog

Výchovný poradce,

kariérové poradenství 

Mgr. Jarmila Kozubíková          
E-mailjarmila.kozubikova@zsmt.cz
Tel. kontakt725 818 799, 739 619 574
 Výchovný poradce je v případě potřeby schopen doporučit dětského psychologa, logopeda, mediátora apod.
Výchovný poradce        Mgr. Jolana Jendřejčíková                                                                                                                                           
E-mailjolana.jendrejcikova@zsmt.cz
Tel. kontakt725 818 799, 739 619 574
Metodik prevence          Mgr. Lenka Nováková                                                                                                                                                  
E-maillenka.novakova@zsmt.cz
Školní psycholog     Mgr. René Matlášek                                                                                                                                                      
E-mailrene.matlasek@zsmt.cz 

Kontakt na ostatní pedagogy naleznete v kontaktech.

Školní psycholog

Školní psycholog podporuje emocionální a psychosociální rozvoj žáků, sleduje a zasahuje do vývoje sociální dynamiky v kolektivech, podporuje jejich zdravý rozvoj, poskytuje prevenci proti výskytu nežádoucích skupinových jevů a nabízí individuální práci s žáky v oblastech krizové intervence, poradenství, terapeutické a diagnostické činnosti. 
 

Preventivní programy 

4. 11. 2021 (NE)bezpečí sociálních sítí –přednáška v KD Hlučín, 8. A, B, 9. A

19. 11. 2021  Sexuální rizikové chování (Zdravotní ústav v Ostravě, Mgr. Petra Macounová), 8. A, B, 9. A

14.12.2021 Drogy– závislosti a dopady (Preventivní program MAP Hlučínsko), 8.A, 8.B

27. – 29. 4. 2022 Zážitkový pobyt v rekreačním středisku Bílá Holubice nedaleko Vítkova s preventivními programy pana Jana Krsňáka v oblasti bezpečí na internetu a sociálních sítích (GRANT NADACE O2 PROJEKTU CHYTRÁ ŠKOLA)

Květen 2022 Preventivní programy Městské policie v Hlučíně

1. A Dopravní výchova

2. A Dopravní výchova

3. A, 3. B Dopravní výchova

3. A, 3. B Nebezpečná zvířata

4. A Nebezpečná zvířata

5. A Nebezpečná zvířata

6.A, 6.B, 7.A, 7.B Šikana, kyberšikana

8.A, 8.B, 9.A Právní povědomí

Červen 2022 Prevence kouření (Zdravotní ústav v Ostravě, Mgr. Petra Macounová), 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B,  8.A, 8.B, 9.A