Sdružení rodičů

Rada Města Hlučína jmenovala

Název spolku Sdružení rodičů ZŠ Dr. M. Tyrše v Hlučíně, z. s.
Sídlo spolku Zahradní 1169/31, 748 01 Hlučín
Kontakt srpstyrsova@seznam.cz
Předseda výboru Lenka Plačková
Místopředseda výboru Libuše Kacálková
Členové výboru Michaela Hruschková
Blanka Podhájecká
Andrea Osmančíková
Aleš Kučera
Martina Zbořilová

Funkční období členů výboru je 5 let.

Příspěvky

Výše příspěvku je 400,- Kč na dítě a 200,- Kč na další dítě. Hradí vždy mladší sourozenec.

Na základě rozhodnutí výboru SR bude čerpání na školní aktivity, např. knižní odměny, cestovné žáků, dárky na Mikuláše, ke Dni dětí a další, umožněn jen žákům, kteří výše uvedenou částku uhradí.

V případě dohody s předsedkyní SR lze částku uhradit ve dvou splátkách.

Soubory ke stažení: