Vítejte u nás

Čestný název Základní škola dr. Miroslava Tyrše byl škole propůjčen Ministerstvem školství v roce 2002.

V tradičním vzdělávání zapojujeme metody s využitím moderních technologií, interaktivních tabulí a tabletů.

Škola na ulici Tyršova v Hlučíně bylo otevřena v neděli dne 23. října roku 1955.

Základní škola Dr. Tyrše
vchod do ZŠ
chodba zš

Mimořádné události v životě školy

 • Říjen 2002 - čestný název Základní škola dr. Miroslava Tyrše byl škole propůjčen Ministerstvem školství.
 • Září 2003 - výuka jazyka anglického od 1. třídy.
 • Září 2006 - pí Jana Schlossarková, autorka knih s regionální tematikou Hlučínska se stala čestnou patronkou školy.
 • Červen 2007 - vítězství Školského poháru Coca Cola cup. Zájezd žáků do Brazílie, žáci absolvovali tréninkový kemp světově uznávaného trenéra Carlose Alberta Parriery.
 • Duben 2008 - otevření víceúčelového sportovního hřiště.
 • Červen až září 2014 - ukončení zateplení budovy, výměny oken a vstupu.
hriště ZŠ Dr. Tyrše
hriště ZŠ Dr. Tyrše1

Priority Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

 • Rozvoj schopností komunikace v cizím jazyce, což zajišťujeme výukou jazyka anglického od 1. třídy a druhého cizího jazyka od 8. třídy výukou jazyka německého.
 • Rozvoj tělesné zdatnosti - rozšířená výuka tělesné výchovy.
 • Rozvoj informační gramotnosti - zapojení informačních technologií do výuky, využívání dvou počítačových učeben.
 • Rozvoj finanční gramotnosti - zařazení volitelného předmětu finanční gramotnost.
 • Rozvoj dítěte učením se v souvislostech.

Naše cíle

 • Vést děti k zodpovědnosti za své chování a činy a naučit děti spolehlivosti a umění rozhodovat se.
 • Vést děti k samostatnosti a dosažení svých cílů.
 • Vést děti k otevřenosti vůči všemu novému.
 • Naučit děti dodržovat pravidla, znát hranice.
 • Naučit děti důvěřovat v sama sebe.
 • Naučit děti zdravému životnímu stylu.
 • Rozvíjet fantazii a tvůrčí schopnosti dětí.
 • Podporovat děti i v obtížných situacích.
 • Učit děti pracovat s ostatními, respektovat a vážit si jeden druhého.
 • Naučit děti všem dovednostem potřebným pro život.

To vše s radostí a humorem.

Učíme se nejen ve škole

Výjezdy do přírody, na hory, do zahraničí, ozdravné pobyty.

 • Na prvním stupni zajišťujeme školu v přírodě a plavecký výcvik.
 • Na druhém stupni zajišťujeme adaptační pobyty a lyžařský výcvik.
 • Zahraniční výjezdy do Anglie, Německa a Polska.
 • Bruslení, plavání, exkurze.

Naši přátelé v zahraničí

Základní škola v Likavce u Ružomberoku na Slovensku
Dlouhodobá spolupráce ( od r. 1974) se každoročně uskutečňují setkání žáků naší a družební školy za účelem vzájemného poznávání tradic a kultury daných regionů a sportovního soutěžení v lehkoatletických a jiných disciplínách.

Nabídka pro žáky

 • Fotbal
 • Atletika
 • Gymnastika
 • Mažoretky
 • Deskové hry
hra na kytaru
florbal
basketball

Naše školní tradice

 • Pasování prvňáčků
 • Akce pro Mateřské školy, besedy s rodiči předškoláků
 • Vánoční jarmark
 • Mikulášský den
 • Vánoční zvyky na Hlučínsku- beseda s patronkou školy Janou Schlossarkovou
 • Valentýnské bruslení
 • Drakiáda
 • Jan Kámoš Komenský
 • Noc s Andersenem
Valentýnské bruslení
Mikuláš
Jan Kámoš Komenský

Akce pro žáky a rodiče

Ve spolupráci se Sdružením rodičů a Školskou radou

 • Děti, rodiče i učitelé se baví
 • Drakiáda, Karneval
 • Vánoční jarmark
Jarmark
Drakiáda

Materiální zázemí školy

 • Venkovní atrium školy sloužící k relaxaci
 • Sportovní víceúčelové hřiště
 • Tělocvična
 • Využívána sportovní a nafukovací hala
 • Počítačová učebna
 • Připojení na internet, datové rozvody v budově školy
 • Šatny pro chlapce a dívky se sociálním zařízením a sprchami
 • Samostatná školní družina s hernou a relaxačním prostorem
 • Žákovská kuchyňka
 • Žákovská knihovna
 • Odborná učebna cizích jazyků
 • Nové žákovské vybavení
 • Školní jídelna – výdejna stravy
 • Nové sociální zařízení ve všech podlažích
 • Automat na mléčné výrobky