Víceúčelové hřiště

Sportování na "TYRŠOVCE"

Sportovní hřiště

VSTUP NA HŘIŠTĚ JE VOLNÝ A ZDARMA

Hřiště je určeno k provozování sportovních aktivit žákům školy a široké veřejnosti. Je vybaveno plochami pro volejbal, nohejbal, házenou, basketbal a minikopanou.

Období provozu 1. dubna - 30. října.

Provozní doba hřiště pouze za příznivých povětrnostních podmínek:

  • ve dnech školního vyučování  16,00 h -  20,00 h
  • mimo dny školního vyučování 10,00 h -  20,00 h
  • v době státních svátků je sportovní hřiště ZAVŘENO

Uživatelé mají k dispozici šatny, sociální zázemí. U správce hřiště je k dispozici lékárnička.

V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí nahlásí uživatel tuto závadu správci hřiště.

Pronájem celého sportovního hřiště je zpoplatněn částkou 150,- Kč/h od 1.7.2023.

Objednávky na pravidelný dlouhodobý pronájem hřiště přijímá tajemnice školy.

 

Tělocvična

Pronájem tělocvičny je zpoplatněn částkou 150,- Kč/h pro dětské kolektivy, 230,- Kč/h pro dospělé

Objednávky na pravidelný dlouhodobý pronájem přijímá tajemnice školy.

Pravidelný pronájem je aktualizován ve vývěsce u vstupu hřiště a na webových stránkách.