Učitelský sbor

Třídnictví 1. stupeň

1. A

Mgr. Milada Nohejlová

milada.nohejlova@zsmt.cz

1. B Mgr. Kateřina Sněhotová katerina.snehotova@zsmt.cz
2. A Mgr. et Mgr. Petra Moldrzyková petra.moldrzykova@zsmt.cz
3. A Mgr. Marie Štěpánová marie.stepanova@zsmt.cz
4. A Mgr. Miroslava Kameníková miroslava.kamenikova@zsmt.cz
4. B Mgr. Eliška Casey eliska.casey@zsmt.cz
5. A Mgr. Monika Teuerová monika.teuerova@zsmt.cz

Třídnictví 2. stupeň

6. A Ing. Taťána Barabášová tatana.barabasova@zsmt.cz
6. B Ing. Petr Beran petr.beran@zsmt.cz
7. A Mgr. Jolana Jendřejčíková jolana.jendrejcikova@zsmt.cz
7. B Mgr. Jan Pagáč jan.pagac@zsmt.cz
8. A Mgr. Gabriela Bočková gabriela.bockova@zsmt.cz
8. B Mgr. Tomáš Koláček tomas.kolacek@zsmt.cz
9. A Mgr. Monika Tomisová monika.tomisova@zsmt.cz

9. B

Mgr. Lenka Nováková

lenka.novakova@zsmt.cz

Bez třídnictví

Jiří Knapek jiri.knapek@zsmt.cz
Mgr. Jarmila Kozubíková jarmila.kozubikova@zsmt.cz
Mgr. Jana Mrázová jana.mrazova@zsmt.cz
Mgr. Veronika Šupíková veronika.supikova@zsmt.cz

Asistenti pedagoga

Barbora Chvějová barbora.chvejova@zsmt.cz
Kamila Jiříková kamila.jirikova@zsmt.cz
Simona Kratochvílová simona.kratochvilova@zsmt.cz
Milena Pavlíková milena.pavlikova@zsmt.cz
Mgr. Jana Rymiecová jana.rymiecova@zsmt.cz

Kateřina Sobková

Jana Malurková

katerina.sobkova@zsmt.cz

jana.malurkova@zsmt.cz

 

Školní družina

Ivana Bukačová ivana.bukacova@zsmt.cz 731 567 310
Radana Doležilová radana.dolezilova@zsmt.cz 731 567 310
Mgr. Jana Rymiecová jana.rymiecova@zsmt.cz 731 567 310

Kancelář školy

Tajemnice školy Kateřina Klossová sekretariat@zsmt.cz
739 619 574
Ekonomka školy Bc. Edita Beranová edita.beranova@zsmt.cz

721 336 298

Správní zaměstnanci

Správce budovy (školník)

správce IT

Petr Gliwitzký

Josef Grendziok

734 253 987

602 274 442

Úklid Karin Lokaiová

Lenka Keprdová

Lenka Plačková

734 253 987
Správní zaměstnanec René Sapoušek 734 253 987
Výdej stravy Karin Lokaiová

Lenka Plačková

734 253 987