Výchovný poradce, metodik prevence

Výchovný poradce,

kariérové poradenství 

Mgr. Jarmila Kozubíková          
E-mailjarmila.kozubikova@zsmt.cz
Tel. kontakt725 818 799, 739 619 574
 Výchovný poradce je v případě potřeby schopen doporučit dětského psychologa, logopeda, mediátora apod.
Výchovný poradce        Mgr. Jolana Jendřejčíková                                                                                                                                           
E-mailjolana.jendrejcikova@zsmt.cz
Tel. kontakt725 818 799, 739 619 574
Metodik prevence          Mgr. Lenka Nováková                                                                                                                                                  
E-maillenka.novakova@zsmt.cz

Kontakt na ostatní pedagogy naleznete v kontaktech.

Preventivní programy ve školním roce 2021/2022

4. 11. 2021 (NE)bezpečí sociálních sítí –přednáška v KD Hlučín, 8. A, B, 9. A

19. 11. 2021  Sexuální rizikové chování (Zdravotní ústav v Ostravě, Mgr. Petra Macounová), 8. A, B, 9. A

14.12.2021 Drogy– závislosti a dopady (Preventivní program MAP Hlučínsko), 8.A, 8.B

27. – 29. 4. 2022 Zážitkový pobyt v rekreačním středisku Bílá Holubice nedaleko Vítkova s preventivními programy pana Jana Krsňáka v oblasti bezpečí na internetu a sociálních sítích (GRANT NADACE O2 PROJEKTU CHYTRÁ ŠKOLA)

Květen 2022 Preventivní programy Městské policie v Hlučíně

1. A Dopravní výchova

2. A Dopravní výchova

3. A, 3. B Dopravní výchova

3. A, 3. B Nebezpečná zvířata

4. A Nebezpečná zvířata

5. A Nebezpečná zvířata

6.A, 6.B, 7.A, 7.B Šikana, kyberšikana

8.A, 8.B, 9.A Právní povědomí

Červen 2022 Prevence kouření (Zdravotní ústav v Ostravě, Mgr. Petra Macounová), 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B,  8.A, 8.B, 9.A

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře

1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022:

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2021

přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2022


Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

  • termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2022
  • pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022
  • termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2022

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

 

Přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2021; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).