Online ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

Nyní máte možnost nám odeslat a vyplnit žádost ONLINE.

 

On-line žádost o přijetí dítěte

Žadatelé: zákonní zástupci dítěte

 
 

Žádají o přijetí dítěte

 
 
 
 
Kvalifikátor státního občanství (zaškrtněte jednu z možností)

Podpisem potvrzuji/potvrzujeme správnost uvedených údajů a prohlašuji/prohlašujeme, že oba zákonní zástupci souhlasí s podáním této žádosti a zpracováváním a evidováním uvedených osobních a citlivých údajů ve smyslu zákona č. Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajůvplatném znění a Evropského nařízení GDPR.

Souhlasím/e svýukou anglického jazyka dle ŠVP (Školního vzdělávacího plánu) od 1. třídy.Přistupuji/přistupujemena dohodu se školou hradit některé pracovní sešity a jazykové pracovní knihy, které zůstanou ve vlastnictví žáka.

Dále se zákonní zástupci dítěte dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat zákonný zástupce:

 
 
 
 
 

* nepovinný údaj, vhodné do žádosti uvést s ohledem na pružnost správního řízení
** údaje, které vyplní škola
Poznámka: Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaztotožnosti a rodný list dítěte (§ 36 odst. 4 správního řádu).

Bude navštěvovat školní jídelnu
Bude navštěvovat školní družinu
 
 
 
Požadavky na nahrávání