Ředitelské volno

VYHLÁŠENÍ VOLNÝCH DNŮ ŘEDITELEM ŠKOLY

Vážení rodiče,

v souladu s § 24 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z organizačních důvodů volný den v termínu 29. 09. 2023

 

Mgr. Zdeněk Ševčík, MBA v. r.

ředitel školy