Oznámení o navýšení ceny stravného

Oznámení

 

Z důvodu zvýšení cen potravin a dalších nákladů dochází od 1. 9. 2023 k navýšení stravného. Žádáme rodiče, aby si zvýšili trvalé příkazy ve svých bankách. S účinností od 1. září 2023 budou ceny zvýšeny následovně:

Z důvodu navýšení ceny potravin a režií se zvyšuje cena obědů dle následujících kategorií:

MŠ - kategorie 3 – 6 let

Cena oběda

Měsíční platba

přesnídávka 14,- Kč, oběd 25,- Kč, odpolední svačinka 14,- Kč       

53,- Kč

1170,- Kč

MŠ - kategorie nad 7 let

 

 

Přesnídávka 14,- Kč, oběd 26,- Kč, odpolední svačinka 14,- Kč       

54,- Kč

1190,- Kč

Žáci základní školy  

 

 

7 – 10 let                                                                                                  

35,- Kč

770,- Kč

11 – 14 let                                                                                                 

37,- Kč

820,- Kč

15 – více                                                                                                  

38,- Kč

840,- Kč

Dieta s omezením lepku

 

 

7 – 10 let                                                                                                   

36,- Kč

790,-Kč

11 – 14 let                                                                                                

38,- Kč

840,-Kč

15 – více                                                                                                   

39,- Kč

860,-Kč

Dospělí strávnici

 

 

Cena potraviny

38,- Kč

 

Věcná režie                                                                                                

11,- Kč

 

Mzdová režie                                                                                          

21,- Kč

 

 

Zároveň upozorňujeme, že oběd lze odhlásit (na www.strava.cz, emailem:jidelna@zsrovniny.cz ve výjimečných případech telefonicky) den dopředu a to do 12.00 hod. Veškeré informace Vám budou poskytnuty na tel. školní jídelny: 739454368,  e-mail: jidelna@zsrovniny.cz

V Hlučíně dne             16. 5. 2023                                                                 Bc. Andrea Sukdolová

                                                                                                                        vedoucí ŠJ