dron-skola-zs-dr-tyrse

Naše škola nabízí

 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku
 • prolínání učiva mezi předměty – návaznost, mezipředmětové vztahy
 • organizujeme školu v přírodě, ozdravné pobyty
 • účastníme se výuky lyžování
 • široká nabídka kroužků – keramika, tanečky, hip – hop, atletika, gymnastika, sportovní hry, hra na flétnu, sborový zpěv
 • zapojení do soutěží – pěveckých – Hlučínský slavíček, recitačních, matematický klokan, výtvarné a sportovní soutěže
 • odpolední akce pro děti i jejich rodiče
 • Školní družina od 6:00 hodin do 16:30 hodin
 • menší počet žáků ve třídě, možnost individuálního přístupu
 • analyticko–syntetická metoda čtení
 • vázané psací písmo
 • práce s moderními technologiemi – interaktivní tabule, tablet, výuka v jazykové a počítačové učebně