den-rodicu-8

"Nadace O2 - program O2 Chytrá škola"-Setkání s rodiči

Na společné setkání s rodiči jsme si v prosinci s žáky sedmé třídy připravili prezentaci o celém ročním projektu podpořeném Nadací O2 Programem Chytrá škola a také menší pohoštění. Rodiče se zájmem vyslechli zdatné řečníky a shlédli prezentaci se spoustou nádherných fotografií, ze kterých bylo patrné, že si děti aktivity užívaly. S koncem roku 2022 byl grant přidělený nadací O2 vyčerpán, ale v aktivitách a našem projektu s názvem „Ten net a skutečný svět“ budeme pokračovat dále. Hned v roce 2023 nás čeká peer program, během něhož budou vybraní žáci sedmých tříd předávat nabyté zkušenosti a znalosti z kyberprostoru získané během setkávání s lektorem svým mladším spolužákům z prvního stupně.

den-rodicu-8
den-rodicu-7
den-rodicu-6
den-rodicu-9
den-rodicu-3
den-rodicu-1
den-rodicu-2
den-rodicu-4
den-rodicu-5