Celodenní stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dovolte nám Vás informovat, že dne 27. 11. 2023 se naše škola zúčastní stávky. 

Škola, školní družina, výdejna stravy bude uzavřena.

Důvodem stávky nejsou platy učitelů, chceme zabránit celkovému snižování výdajů na
vzdělávání. Usilujeme o následující:
- zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
- zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
- nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce
2024 snížily.

Cíl stávky:
Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu
vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu
hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je
vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů,
ohrožení existence malotřídek.
Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin
věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je
vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných
předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga
by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení
finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání.
Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké
zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního
stravování.

Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

Zaměstnanci ZŠ dr. M. Tyrše