vchod do ZŠ
Vchod do ZŠ

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

středa 26. dubna a čtvrtek 27. dubna 2023

14:00 – 17:30 hodin

Vezměte si prosím s sebou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pokud je to ve Vašich možnostech, vytiskněte a přineste i vyplněnou žádost k zápisu k povinné školní docházce.

 

Prosíme o registraci a rezervaci termínu k zápisu do 1. třídy zde .

Poučení o možnosti odkladu školní docházky.  

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, musíme vyplnit žádost o odklad školní docházky a následně doložit přílohy.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání:

- přednostně se přijímá dítě s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

- dítě s trvalým pobytem mimo spádovou oblast, jehož sourozenec navštěvuje ZŠ dr. M. Tyrše

- ostatní děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Přijato ke vzdělávání bude maximálně 20 žáků.